Om byrånTrue Partnership - alla klienter är hela byråns klienter

Mannheimer Swartlings verksamhetsmodell bygger på laganda och långsiktighet. Grundprincipen för modellen, som vi kallar ”True Partnership”, är att framgång ska gynna hela byrån, snarare än den enskilda individen. Modellen främjar kunskapsdelning och gränslöst samarbete mellan kollegor, verksamhetsgrupper och kontor. Det är också vårt främsta redskap för att säkerställa att varje klient garanteras bästa möjliga rådgivning.

True Partnership innebär i korthet att resultatet av byråns verksamhet delas lika mellan delägarna och att övriga juristers ersättning baseras enbart på erfarenhet.

Bakgrunden är vår övertygelse om att vi tillsammans kan addera ett betydligt större värde till våra klienter. Därför betraktas varje enskilt uppdrag som hela byråns uppdrag. Att hålla dörrarna öppna både bildligt och bokstavligt mot varandra, oavsett vilket område vi är specialiserade inom, var vi befinner oss geografiskt eller hur lång erfarenhet vi har, inspirerar oss att finna lösningar till de mest komplexa frågeställningarna. Det resulterar i ett innovativt klimat där nya idéer föds och kan utvecklas. Dessutom trivs både medarbetare och klienter.