Om ByrånHistorik

Mannheimer Swartling bildades genom en fusion av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå den 1 juli 1990.

Mannheimer
Love Mannheimer och Tage Zetterlöf grundade Mannheimer & Zetterlöf 1943 i Göteborg. Målet var att bilda en modern byrå som kunde behålla och utveckla sina biträdande jurister till framgångsrika delägare. Byrån etablerade sitt första utlandskontor 1971 i holländska Rotterdam tillsammans med byråer från Danmark, Norge och Finland. 1973 etablerades kontor i Skåne och utlandsverksamheten vidgades genom etablering av kontor i New York 1983 och i Frankfurt 1989.

Swartling
1877 bildade häradshövdingen Erik Martin och hovrättsnotarien Ossian Wallin en advokatbyrå. Byrån bytte genom åren namn allt eftersom delägare kom och gick. På 1950-talet var namnet Wetter & Swartling och byrån var då en av de större affärsjuridiska byråerna i Stockholm. År 1951 flyttade byrån till Ivar Kreugers gamla kontor Tändstickspalatset, där byrån stannade fram till 1996.

Wetter & Swartling splittrades 1974 när Wetter & Wetter bildades av far och son och övriga delägare bildade Carl Swartling Advokatbyrå. Carl Swartling Advokatbyrå öppnade utlandskontor i New York 1988 och i Moskva 1989.

Sammanslagningen
De första kontakterna mellan Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå togs redan 1977. Byråerna fortsatte att ha täta kontakter, utbyta ekonomisk information och ha gemensamma utbildningsdagar fram till 1990, då de två byråerna formellt slogs samman. Förutsättningarna för sammanslagningen underlättades av att de båda byråerna drevs efter samma principer; en vilja att långsiktigt utveckla en gemensam advokatrörelse med en generös inställning till kompanjoner och anställda.

Genom fusionen skapades en byrå med drygt 90 jurister. Tiden har visat att sammanslagningen var ett riktigt beslut och byrån har vuxit konstant sedan dess.

Samma grundläggande värderingar
Sedan sammanslagningen har verksamheten utvecklats till att bli allt mer specialiserad och basen för verksamheten utgörs idag av olika slags transaktioner.  Men ambitionen är fortfarande densamma – det vill säga en vilja att leverera kvalitet i allt vi gör. Att arbeta med Mannheimer Swartling ska vara en kvalitetsstämpel. En annan grundläggande värdering som finns med sedan starten är långsiktigheten – det vill säga viljan att bygga och utveckla en verksamhet som förändras i takt med klienternas förändrade krav.