OM BYRÅNHållbarhet

Våra klienter verkar i en omvärld i snabb förvandling, vilket innebär att deras behov av rådgivning kontinuerligt förändras. Vårt mål är att ständigt utveckla vår byrå för att möta klienternas skiftande behov. Att integrera hållbarhet i vår affärsjuridiska rådgivning inom samtliga verksamhetsområden är ett sätt att skapa största möjliga långsiktiga värde för våra klienter.

Långsiktighet handlar om att alltid finnas till hands, ta initiativ och vara lyhörd för att förstå våra klienters utmaningar och därmed kunna föreslå lösningar. Genom att belysa frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption hjälper vi våra klienter att bli bättre på att hantera risker och affärsmöjligheter kopplade till hållbarhet. 

Läs mer

Som juridiska rådgivare förväntas vi leva som vi lär. Därför är information och utbildning för alla våra medarbetare ständigt aktuellt för oss. Vi prioriterar tillvaratagandet av våra medarbetares olika erfarenheter och egenskaper och är fast övertygade om att ökad mångfald stärker vår organisation. Byråns interna hållbarhetsarbete är en förutsättning för

trovärdig rådgivning till våra klienter och återspeglar de värderingar som byrån sedan lång tid representerar. Vi gör varje dag vårt yttersta för att använda vår kunskap, våra erfarenheter och vårt kontaktnät för att – i stort och smått – försöka bidra till en positiv utveckling i världen.

Läs mer

Som den ledande affärsjuridiska byrån i Norden har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för samhället. Mannheimer Swartling i samhället är en viktig del av byråns affärsverksamhet och handlar om anständighet, ansvar, kunskap och engagemang. Byrån präglas av ett

arbetsklimat som uppmuntrar medarbetare att engagera sig med kunskap och tid i sociala frågor för att utveckla sin kompetens om hållbarhetsfrågors affärsmässiga betydelse. I det dagliga arbetet tar byrån socialt ansvar genom att pro bono erbjuda juridiska tjänster som håller högsta etiska och professionella standard.

Läs mer

HållbarhetMannheimer Swartlings hållbarhetsarbete

Vi sätter stolthet i vår starka företagskultur och i våra sedan länge antagna kärnvärden – kvalitet, affärsfokus och laganda. Vi har under många år arbetat systematiskt med frågor avseende jämställdhet, arbetsmiljö, miljö, anti-korruption, insiderreglering m.m. och har antagit ett antal interna policys inom nämnda områden. I syfte att sammanfatta våra förväntningar på våra

medarbetare har förevarande uppförandekod tagits fram. Utöver att sammanfatta befintliga förväntningar tydliggörs också byråns ställningstagande vad gäller bland annat respekt för mänskliga rättigheter. 

Välkommen att läsa uppförandekoden här.

Välkommen att läsa uppförandekoden för leverantörer här.