Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2013)
  • Queen Mary University of London, 2011

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2017

Viktor Leisnert

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2013)
  • Queen Mary University of London, 2011

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2017