Tommy Pettersson är delägare i verksamhetsgruppen för EU- och konkurrensrätt och delar ordförandeskapet i gruppen med Johan Carle. Hans verksamhet består i huvudsak av att företräda svenska och internationella klienter i svenska domstolar, i EU-domstolarna och i skiljeförfarande, liksom i samband med Europeiska kommissionens och nationella konkurrensmyndigheters utredningar rörande karteller och dominansmissbruk. Han är också verksam med förvärvsanmälningar till konkurrensmyndigheter, liksom med allmän rådgivning på EU- och konkurrensrättens område. Tommy Pettersson har skrivit ett flertal artiklar och är en ofta anlitad talare inom sitt område. Han delar sin tid mellan Stockholm och Bryssel.

 • Tommy Pettersson är sedan många år rankad som ledande inom konkurrensrätt av samtliga etablerade rankinginstitut.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1993-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1993
 • Secondment, Clifford Chance, Bryssel, 1990-1991
 • Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf, 1987-1990
 • Tingstjänstgöring, 1985-1987

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 1985)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Sveriges advokatsamfund, 1990
 • International Bar Association, underkommittén för EG- och konkurrensrätt, 1999
 • Europarättsliga föreningen

Verksamhetsgrupp

Tommy Pettersson

Partner

Tommy Pettersson är delägare i verksamhetsgruppen för EU- och konkurrensrätt och delar ordförandeskapet i gruppen med Johan Carle. Hans verksamhet består i huvudsak av att företräda svenska och internationella klienter i svenska domstolar, i EU-domstolarna och i skiljeförfarande, liksom i samband med Europeiska kommissionens och nationella konkurrensmyndigheters utredningar rörande karteller och dominansmissbruk. Han är också verksam med förvärvsanmälningar till konkurrensmyndigheter, liksom med allmän rådgivning på EU- och konkurrensrättens område. Tommy Pettersson har skrivit ett flertal artiklar och är en ofta anlitad talare inom sitt område. Han delar sin tid mellan Stockholm och Bryssel.

Utmärkelser

 • Tommy Pettersson är sedan många år rankad som ledande inom konkurrensrätt av samtliga etablerade rankinginstitut.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1993-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1993
 • Secondment, Clifford Chance, Bryssel, 1990-1991
 • Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf, 1987-1990
 • Tingstjänstgöring, 1985-1987

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 1985)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska
 • Franska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1990
 • International Bar Association, underkommittén för EG- och konkurrensrätt, 1999
 • Europarättsliga föreningen