Thomas Pettersson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och Finans och är även ordförande för verksamhetsgruppen Rekonstruktion och Insolvens. Han är specialiserad på bank- och finansjuridik och arbetar, utöver sedvanlig lånefinansiering, i synnerhet med frågor som rör fastighetsfinansiering, kapitalisering av finansiella institut, derivat och regulatoriska frågor inom banksektorn. Thomas har också arbetat mycket med frågor rörande omstruktureringar av problemkrediter och olika frågor rörande statligt stöd till banksektorn. Med mer än tjugo års erfarenhet av finansieringsfrågor har Thomas Pettersson en bred kunskap och en omfattande erfarenhet av verksamhetsområdet.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2001-
 • Tjänstgöring vid Deutsche Bank, London, 1999
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1995-2000
 • Tingstjänstgöring, 1993-1995

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 1993)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 1999

Thomas Pettersson

Partner

Thomas Pettersson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och Finans och är även ordförande för verksamhetsgruppen Rekonstruktion och Insolvens. Han är specialiserad på bank- och finansjuridik och arbetar, utöver sedvanlig lånefinansiering, i synnerhet med frågor som rör fastighetsfinansiering, kapitalisering av finansiella institut, derivat och regulatoriska frågor inom banksektorn. Thomas har också arbetat mycket med frågor rörande omstruktureringar av problemkrediter och olika frågor rörande statligt stöd till banksektorn. Med mer än tjugo års erfarenhet av finansieringsfrågor har Thomas Pettersson en bred kunskap och en omfattande erfarenhet av verksamhetsområdet.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2001-
 • Tjänstgöring vid Deutsche Bank, London, 1999
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1995-2000
 • Tingstjänstgöring, 1993-1995

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 1993)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1999