Thomas Lagerqvist är specialiserad på transaktionsjuridik, immaterialrätt och internationell handel. De senaste 20 åren har Thomas Lagerqvist fokuserat på Kina. Han är rådgivare och medhjälpare vid projektstrukturering, kontraktsförhandlingar och kontraktsskrivning liksom vid råd kring immaterialrättsfrågor (IP) och utformning av IP strategier för Kina. Med mer än 20 års erfarenhet av Kinafrågor har Thomas Lagerqvist såväl en bred kunskap om, som praktisk erfarenhet av, Kina och en förmåga att hitta legalt gångbara kreativa lösningar på de problem man ofta stöter på vid investeringar och affärsrelationer i Kina. Hans industriella erfarenhet och kunnande spänner över de svenska industrier som är representerade i Kina.´Thomas Lagerqvist och Ulf Ohrling har summerat sina insikter och erfarenheter av att göra affärer i Kina i boken “Quotations from a China Practice”, publicerad 2011.