Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1990-
 • Visiting lawyer, Clifford Chance, Singapore, 1987-1988
 • Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf, 1983-1990
 • Tingstjänstgöring, 1981-1983

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1981)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 1987
 • International Bar Association
 • Asia Pacific Lawyers Association
 • Styrelseordförande i Puls Invest AB, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse, Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 2, Henry Dunkers Förvaltnings AB, Innovum Invest AB, ISEC Industrial Security AB, Pyramid Communication AB, ARMEC Lindebergs stiftelse och OV Helsingborg HK
 • Styrelseledamot i bl.a.Trioplast Industrier AB, Crafoordska Stiftelsen och Stig och Ragna Gorthons Stiftelse 
 • Styrelsesekreterare i Roxtec AB 

Ragnar Lindqvist

Partner

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1990-
 • Visiting lawyer, Clifford Chance, Singapore, 1987-1988
 • Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf, 1983-1990
 • Tingstjänstgöring, 1981-1983

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1981)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1987
 • International Bar Association
 • Asia Pacific Lawyers Association
 • Styrelseordförande i Puls Invest AB, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse, Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 2, Henry Dunkers Förvaltnings AB, Innovum Invest AB, ISEC Industrial Security AB, Pyramid Communication AB, ARMEC Lindebergs stiftelse och OV Helsingborg HK
 • Styrelseledamot i bl.a.Trioplast Industrier AB, Crafoordska Stiftelsen och Stig och Ragna Gorthons Stiftelse 
 • Styrelsesekreterare i Roxtec AB