Peter Alhanko

Senior Adviser Stockholm

Peter Alhanko arbetar sedan många år tillbaka i byråns grupp för Fonder och Investeringar vid kontoret i Stockholm. Peter har i princip uteslutande arbetat med etableringar av fonder, där han antingen har företrätt fondens sponsorer eller någon av fondens huvudinvesterare. Han har 20 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom rättsområdet. Peter har även sedan flera är arbetat med kapitalförvaltningsavtal där de underliggande tillgångarna kan utgöras av aktier, obligationer, fastigheter, derivat eller alternativa investeringar.

 • Erfarenhet

  • Senior Adviser, Mannheimer Swartling, 2019-
  • Partner, Mannheimer Swartling, 1999-2018
  • Partner, Advokatfirman Vinge KB, 1996-1999
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge KB, 1989-1995
  • Tingstjänstgöring, 1987-1989

  Utbildning

  • LL.M. (Columbia Law School, New York, 1987)
  • Jur kand (Stockholms universitet, 1984)
  • Civ ek (Handelshögskolan i Stockholm, 1982)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
 • Peter Alhanko har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom private equity och fondetableringar av Chambers Europe, PLC Which Lawyer, The Best of the Best, World’s Leading Investment Funds Lawyers, Private Equity Lawyers och Who’s Who Legal – Leading Private Equity Funds Lawyer.

  • Sveriges advokatsamfund, 1992