Peter Alhanko arbetar sedan många år tillbaka i byråns grupp för Fonder och Investeringar vid kontoret i Stockholm och är ansvarig delägare för gruppens verksamhet på byrån. Han är även ordförande för byråns branschgrupp Private Equity. Peter har i princip uteslutande arbetat med etableringar av fonder, där han antingen har företrätt fondens sponsorer eller någon av fondens huvudinvesterare. Han har 20 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom rättsområdet. Peter har även sedan flera är arbetat med kapitalförvaltningsavtal där de underliggande tillgångarna kan utgöras av aktier, obligationer, fastigheter, derivat eller alternativa investeringar.

Peter Alhanko har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom private equity och fondetableringar av Chambers Europe, PLC Which Lawyer, The Best of the Best, World’s Leading Investment Funds Lawyers, Private Equity Lawyers och Who’s Who Legal – Leading Private Equity Funds Lawyer.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1999-
 • Delägare, Advokatfirman Vinge KB, 1996-1999
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge KB, 1989-1995
 • Tingstjänstgöring, 1987-1989

Utbildning

 • LL.M. (Columbia Law School, New York, 1987)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 1984)
 • Civ ek (Handelshögskolan i Stockholm, 1982)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 1992

Peter Alhanko

Partner

Peter Alhanko arbetar sedan många år tillbaka i byråns grupp för Fonder och Investeringar vid kontoret i Stockholm och är ansvarig delägare för gruppens verksamhet på byrån. Han är även ordförande för byråns branschgrupp Private Equity. Peter har i princip uteslutande arbetat med etableringar av fonder, där han antingen har företrätt fondens sponsorer eller någon av fondens huvudinvesterare. Han har 20 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom rättsområdet. Peter har även sedan flera är arbetat med kapitalförvaltningsavtal där de underliggande tillgångarna kan utgöras av aktier, obligationer, fastigheter, derivat eller alternativa investeringar.

Utmärkelser

Peter Alhanko har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom private equity och fondetableringar av Chambers Europe, PLC Which Lawyer, The Best of the Best, World’s Leading Investment Funds Lawyers, Private Equity Lawyers och Who’s Who Legal – Leading Private Equity Funds Lawyer.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1999-
 • Delägare, Advokatfirman Vinge KB, 1996-1999
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge KB, 1989-1995
 • Tingstjänstgöring, 1987-1989

Utbildning

 • LL.M. (Columbia Law School, New York, 1987)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 1984)
 • Civ ek (Handelshögskolan i Stockholm, 1982)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1992