Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2013)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2017

Patrik Engström

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2013)

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2017