Olof Stenström är delägare i verksamhetsgrupperna Bank och finans och Rekonstruktion och involvens. Han biträder regelbundet klienter i svenska och internationella finansieringstransaktioner såsom förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering, projektfinansiering, obligationer och strukturerad finansiering. Olofs verksamhet omfattar även derivattransaktioner och finansregulatoriska frågor.