Olle Flygt är aktiv inom tvistlösning. Han har omkring 30 års erfarenhet och var innan han anslöt sig till Mannheimer Swartling partner på en annan advokatbyrå. Han är sedan länge specialiserad på svenska domstolstvister och svenska skiljeförfaranden för svenska och utländska klienter och är därför en välkänd processjurist i Sverige. Han uppträder emellanåt även som skiljedomare.