Niklas Åstenius är delägare och verksam i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp. Niklas har stor erfarenhet av kommersiella skiljeförfaranden och domstolsprocesser. Han har varit verksam inom tvistlösning i mer än 17 år och bl.a. företrätt klienter i tvister som gäller affärshemligheter och andra immateriella rättigheter, avtalsrelaterade tvister, fastighets- och entreprenadtvister, försäkrings-och återförsäkringstvister, tvister om bolagsmäns och styrelsers ansvar samt en rad M&A och joint venture-relaterade tvister. Niklas företräder klienter inför skiljenämnder både i Sverige och utomlands och har erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för bl.a. SCC, ICC samt ad hoc förfaranden. Förutom svensk rätt har Niklas ärenden involverat tillämpningen av utländsk rätt. Han har beskrivits som "engagerad, väl förberedd och erfaren".

Erfarenhet

 • Partner, Mannheimer Swartling, 2010-
 • Föreläsare på kurs i Praktisk Europaprocessrätt , Lunds universitet, 2009-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Malmö, 2004-2009
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling New York, 2003-2004
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Malmö, 2000-2003
 • Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt, 1999-2000
 • Biträdande jurist, Wistrand, 1998-1999

Utbildning

 • Arbitrator Training Program, Swedish Arbitration Association (SAA), 2010
 • Jur kand (Lunds universitet, 1998)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • In the interim, Commercial Dispute Resolution, 2014, Volume 5, Issue 1 (medförfattare)
 • The Dispute Resolution Review: Chapter on Sweden (medförfattare)
 • Observations on SCC case No. 33/2007, Stockholm International Arbitration Review, Volume 2009:1 (medförfattare)
 • Sveriges advokatsamfund, 2003
 • Suppleant Södra avdelningen Sveriges advokatsamfund
 • Swedish Arbitration Association
 • Dansk Forening for Voldgift
 • Styrelseledamot skiljedomsföreningen i södra Sverige

Verksamhetsgrupp

Niklas Åstenius

Partner

Niklas Åstenius är delägare och verksam i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp. Niklas har stor erfarenhet av kommersiella skiljeförfaranden och domstolsprocesser. Han har varit verksam inom tvistlösning i mer än 17 år och bl.a. företrätt klienter i tvister som gäller affärshemligheter och andra immateriella rättigheter, avtalsrelaterade tvister, fastighets- och entreprenadtvister, försäkrings-och återförsäkringstvister, tvister om bolagsmäns och styrelsers ansvar samt en rad M&A och joint venture-relaterade tvister. Niklas företräder klienter inför skiljenämnder både i Sverige och utomlands och har erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för bl.a. SCC, ICC samt ad hoc förfaranden. Förutom svensk rätt har Niklas ärenden involverat tillämpningen av utländsk rätt. Han har beskrivits som "engagerad, väl förberedd och erfaren".

Erfarenhet

 • Partner, Mannheimer Swartling, 2010-
 • Föreläsare på kurs i Praktisk Europaprocessrätt , Lunds universitet, 2009-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Malmö, 2004-2009
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling New York, 2003-2004
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Malmö, 2000-2003
 • Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt, 1999-2000
 • Biträdande jurist, Wistrand, 1998-1999

Utbildning

 • Arbitrator Training Program, Swedish Arbitration Association (SAA), 2010
 • Jur kand (Lunds universitet, 1998)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • In the interim, Commercial Dispute Resolution, 2014, Volume 5, Issue 1 (medförfattare)
 • The Dispute Resolution Review: Chapter on Sweden (medförfattare)
 • Observations on SCC case No. 33/2007, Stockholm International Arbitration Review, Volume 2009:1 (medförfattare)

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2003
 • Suppleant Södra avdelningen Sveriges advokatsamfund
 • Swedish Arbitration Association
 • Dansk Forening for Voldgift
 • Styrelseledamot skiljedomsföreningen i södra Sverige