Martin Nilsson är ordförande för verksamhetsgruppen för företagsbeskattning och fokuserar i sitt arbete särskilt på skattefrågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser, omstruktureringar, private equity och finansiering. Martin har dessutom stor erfarenhet av incitamentsprogram, särskilt i onoterade företag och inom riskkapitalbranschen. Tidigare har han erfarenhet från arbete på Mannheimer Swartlings Moskva-kontor och vid en amerikansk advokatbyrå i London.

 • Martin Nilsson har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom företagsbeskattning av Chambers Europe, Who’s Who Legal och Expert Guides.

 

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2003-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1996-2002

Utbildning

 • LL.M in taxation (New York University School of Law, 1996)
 • Ekon kand (Stockholms universitet, 1995)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 1994)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2001
 • International Bar Association, 2001

Martin Nilsson

Partner

Martin Nilsson är ordförande för verksamhetsgruppen för företagsbeskattning och fokuserar i sitt arbete särskilt på skattefrågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser, omstruktureringar, private equity och finansiering. Martin har dessutom stor erfarenhet av incitamentsprogram, särskilt i onoterade företag och inom riskkapitalbranschen. Tidigare har han erfarenhet från arbete på Mannheimer Swartlings Moskva-kontor och vid en amerikansk advokatbyrå i London.

Utmärkelser

 • Martin Nilsson har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom företagsbeskattning av Chambers Europe, Who’s Who Legal och Expert Guides.

 

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2003-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1996-2002

Utbildning

 • LL.M in taxation (New York University School of Law, 1996)
 • Ekon kand (Stockholms universitet, 1995)
 • Jur kand (Stockholms universitet, 1994)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2001
 • International Bar Association, 2001