Martin Johansson ingår i byråns verksamhetsgrupp för Miljörätt. Martin har mångårig erfarenhet av att rådge klienter inom bland annat industri- och energisektorn rörande frågor om tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken. Han företräder klienter i domstolar och myndigheter rörande såväl stora och komplexa miljöfrågor som mindre ärenden. Martins fokusområden omfattar bland annat rådgivning till svenska och utländska klienter gällande kärnteknisk verksamhet i Sverige. Han rådger även klienter i miljöstraffrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor inom industri- och byggsektorn.