Maria Tufvesson Shuck

Senior Adviser New York

Maria Tufvesson Shuck har mer än 20 års erfarenhet av svensk-amerikansk gränsöverskridande juridik, framförallt inom aktiemarknadsrätt och svenska företagsetableringar och förvärv i USA. Maria är utbildad jurist både i Sverige och USA, och hon är medlem i Sveriges Advokatsamfund och antagen av New York State Bar.

 • Erfarenhet

  • Senior Adviser, Mannheimer Swartling, 2021-
  • Partner, Mannheimer Swartling, 1995-2020
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1994
  • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1988-1990
  • Biträdande jurist, White & Case, New York, 1987-1988
  • Tingstjänstgöring, 1985-1986
  • Amanuens i internationell rätt, Lunds universitet, 1984-1985

  Utbildning

  • LL.M. (Harvard Law School, 1987)
  • Jur kand (Lunds universitet, 1985)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska

  Publikationer

  • Finansiell expert enligt Sarbanes-Oxley - vad innebär det för svenska bolag? (medförfattare Jens Nystrand), Balans, sid 32, nr 10, 2004
  • International Mergers & Acquisitions (medförfattare Adam Green), The International Lawyer, s. 332, Volume 40, No 2, 2006
  • Sveriges advokatsamfund, 1992
  • International Bar Association
  • American Bar Association
  • New York State Bar Association
  • Association of the Bar of the City of New York
  • Styrelsemedlem Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. New York
  • Co-chair Foreign Lawyers Committee, International Law and Practice Section of the New York State Bar Association
  • Styrelsemedlem Lund University Foundation
  • Styrelsemedlem American Foreign Law Association