Maria Tufvesson Shuck är ansvarig för Mannheimer  Swartlings kontor i New York . Maria har mer än 20 års erfarenhet av svensk-amerikansk gränsöverskridande juridik, framförallt inom aktiemarknadsrätt och svenska företagsetableringar och förvärv i USA. Maria är utbildad jurist både i Sverige och USA, och hon är medlem i Sveriges Advokatsamfund och antagen av New York State Bar.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1995-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1994
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1988-1990
 • Biträdande jurist, White & Case, New York, 1987-1988
 • Tingstjänstgöring, 1985-1986
 • Amanuens i internationell rätt, Lunds universitet, 1984-1985

Utbildning

 • LL.M. (Harvard Law School, 1987)
 • Jur kand (Lunds universitet, 1985)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • Finansiell expert enligt Sarbanes-Oxley - vad innebär det för svenska bolag? (medförfattare Jens Nystrand), Balans, sid 32, nr 10, 2004
 • International Mergers & Acquisitions (medförfattare Adam Green), The International Lawyer, s. 332, Volume 40, No 2, 2006
 • Sveriges advokatsamfund, 1992
 • International Bar Association
 • American Bar Association
 • New York State Bar Association
 • Association of the Bar of the City of New York
 • Styrelsemedlem Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. New York
 • Co-chair Foreign Lawyers Committee, International Law and Practice Section of the New York State Bar Association
 • Styrelsemedlem Lund University Foundation
 • Styrelsemedlem American Foreign Law Association

Maria Tufvesson Shuck

Partner

Maria Tufvesson Shuck är ansvarig för Mannheimer  Swartlings kontor i New York . Maria har mer än 20 års erfarenhet av svensk-amerikansk gränsöverskridande juridik, framförallt inom aktiemarknadsrätt och svenska företagsetableringar och förvärv i USA. Maria är utbildad jurist både i Sverige och USA, och hon är medlem i Sveriges Advokatsamfund och antagen av New York State Bar.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1995-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1994
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1988-1990
 • Biträdande jurist, White & Case, New York, 1987-1988
 • Tingstjänstgöring, 1985-1986
 • Amanuens i internationell rätt, Lunds universitet, 1984-1985

Utbildning

 • LL.M. (Harvard Law School, 1987)
 • Jur kand (Lunds universitet, 1985)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • Finansiell expert enligt Sarbanes-Oxley - vad innebär det för svenska bolag? (medförfattare Jens Nystrand), Balans, sid 32, nr 10, 2004
 • International Mergers & Acquisitions (medförfattare Adam Green), The International Lawyer, s. 332, Volume 40, No 2, 2006

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1992
 • International Bar Association
 • American Bar Association
 • New York State Bar Association
 • Association of the Bar of the City of New York
 • Styrelsemedlem Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. New York
 • Co-chair Foreign Lawyers Committee, International Law and Practice Section of the New York State Bar Association
 • Styrelsemedlem Lund University Foundation
 • Styrelsemedlem American Foreign Law Association