Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2014)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Norska

Malin Selin

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2014)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Norska