Lars Kongstad är medlem av byråns verksamhetsgrupper Corporate Commercial, Tech, Intellectual Property (CTIP), Mergers & Acquisitions samt branschgruppen Private Equity. Lars Kongstad har i mer än 30 år kontinuerligt varit engagerad och anlitad som lead counsel och väl ansedd rådgivare i ett flertal internationella gränsöverskridande upphandlingsprojekt, joint ventures, transaktioner och investeringar. Som klientansvarig assisterar och koordinerar Lars byråns klienter i allmänna affärsjuridik, inkluderande långsiktiga och strategiska kommersiella avtal (såsom koncessions-, process- och leveransavtal). Han assisterar även klienter vid etablering av strategiska allianser och joint ventures och har utvecklat expertis inom såväl joint venture- och aktieägarfrågor som legala lösningar avseende bolagsstyrning samt aktieägares, styrelseledamöters och företagsledares ansvar och investeringar i incitamentsprogram.

Som exempel på tjänster där Lars Kongstad biträtt klienter som huvudansvarig advokat kan nämnas (i) Projekt Arlandabanan; (ii) långsiktiga strategiska avtal inom process-, tillverknings- och monteringsindustrin; (iii) koncessionsavtal och fusioner inom hamnindustrin, (iv) internationella förvärv, joint ventures och relaterade tjänster; samt (v) incitamentsprogram för företagsledare.

Joint ventures, projekt och transaktioner har innefattat bolag med huvudkontor i många olika jurisdiktioner såsom Australien, Österrike, Belgien, Kina, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Indien, Irland, Italien, Laos, Litauen, Malaysia, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Turkiet, UAE (Förenade Arabemiraten), Storbritannien, Ukraina och USA.

Lars Kongstad har varit bosatt och verkat som jurist i New York och Moskva och var kontorsansvarig delägare för kontoret i Malmö under åren 2001-2002, 2015-2018 och 2020. Lars Kongstad har varit byråns ansvarige delägare och föreläsare för Göran Linders kurs i kommersiell avtalsrätt vid Lunds Universitet under perioderna 1998-2013 och 2015-2020.

Lars Kongstad har suttit i valberedningar och varit styrelseledamot i klientbolag samt verkat i Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund som styrelseledamot, vice styrelseordförande och styrelseordförande under åren 2001-2010. Lars Kongstad är sedan 2005 styrelseledamot och vice styrelseordförande i Malmö FF och sedan 2014 ledamot i den finansiella plattformen Financial Meetings Øresund´s Advisory Board.