Klas Eklund är Senior Economist på Mannheimer Swartling, vilket innebär att han understödjer byråns medarbetare och klienter med ekonomisk analys. Det kan gälla skatter, valutor, konjunktur, obligationsmarknad, kryptovalutor, internationell handel och en rad andra områden som berör byråns olika ärenden.

Klas är från början Ekonomie licentiat från Handelshögskolan i Stockholm, där han forskat och undervisat. Han har också varit adjungerad professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Professionellt har Klas dels arbetat i regeringskansliet – bl.a. som planeringschef i Finansdepartementet och rådgivare åt två statsministrar – dels arbetat i det privata näringslivet, bl.a. som Chefekonom på SEB. Han har lett flera statliga utredningar och suttit i en rad olika styrelser. Klas har också författat över 1 000 artiklar och krönikor samt ett dussintal böcker i ekonomiska frågor, däribland Sveriges mest sålda lärobok ”Vår ekonomi”. Han har belönats med H.M. Konungens medalj i guld för framstående insatser som ekonom, och med Jacob Palmstiernas Stipendium för ekonomisk pedagogik. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Under sin tid som Senior Economist på MSA har Klas också engagerat sig utanför byrån genom att vara ordförande för Stockholms Handelskammares Omstartskommission, samt genom att på uppdrag av ESO (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) utreda Sveriges framtida skattesystem.