Karin Faxen Ågrup är Mannheimer Swartling Advokatbyrås chefsjurist och är sedan 2005 ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande regulatoriska och legala frågor för byråns verksamhet. I hennes arbete ingår också att ansvara för Mannheimer Swartlings centrala klientantagning. Hon rapporterar direkt till byråns managing partner och styrelse. Karin utbildar och lämnar råd, bl a i olika regulatoriska och försäkringsrelaterade frågor samt i frågor om god advokatsed till byråns alla medarbetare. I regi av Sveriges advokatsamfund utbildar hon sedan många år advokater om penningtvättslagstiftningen och har bl a varit medförfattare till samfundets vägledning för advokater beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Karin arbetar aktivt med byråns hållbarhetsfrågor och är medlem av byråns verksamhetgrupp för försäkringsrätt.