Karin Attorps ingår i byråns verksamhetsgrupp för företagsbeskattning. Hon är specialiserad på skatterätt och arbetar med en rad olika skattefrågor främst med fokus på strukturfrågor såsom nationella och internationella omstruktureringar samt företags- och fastighetsöverlåtelser, skattefrågor i samband med börsintroduktioner, offentliga erbjudanden och andra publika företagsöverlåtelser. Hennes erfarenhet omfattar också de skatterättsliga frågorna i samband med incitamentsprogram och anställdas förvärv av aktier samt frågor om svensk skattelagstiftnings förenlighet med EU-rättens regler om fri rörlighet. Vidare biträder Karin Attorps regelbundet klienter i skatteprocesser, taxeringsrevisioner samt vid ansökan om förhandsbesked eller avstämning med Skatteverket inom formen för dialogfrågor.

Karin Attorps har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom företagsbeskattning av Who's Who Legal, Legal Media Group's "Guide to the World's Leading Tax Advisers" och som en av två svenska experter i Legal Media Group's "Expert Guide Women in Business Law".

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2008-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2000-2007
 • Secondment, Wiggin and Dana L.L.P., New York, våren 2004
 • Karin Attorps blev 2008 invald i redaktionskommittén för branschtidningen SkatteNytt

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 2000)
 • University of Miami, USA, 1998-1999
 • Studier i franska (Université de la Sorbonne, Paris, våren 1995)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2005

Verksamhetsgrupp

Karin Attorps

Partner

Karin Attorps ingår i byråns verksamhetsgrupp för företagsbeskattning. Hon är specialiserad på skatterätt och arbetar med en rad olika skattefrågor främst med fokus på strukturfrågor såsom nationella och internationella omstruktureringar samt företags- och fastighetsöverlåtelser, skattefrågor i samband med börsintroduktioner, offentliga erbjudanden och andra publika företagsöverlåtelser. Hennes erfarenhet omfattar också de skatterättsliga frågorna i samband med incitamentsprogram och anställdas förvärv av aktier samt frågor om svensk skattelagstiftnings förenlighet med EU-rättens regler om fri rörlighet. Vidare biträder Karin Attorps regelbundet klienter i skatteprocesser, taxeringsrevisioner samt vid ansökan om förhandsbesked eller avstämning med Skatteverket inom formen för dialogfrågor.

Utmärkelser

Karin Attorps har uppmärksammats som en av Sveriges ledande jurister inom företagsbeskattning av Who's Who Legal, Legal Media Group's "Guide to the World's Leading Tax Advisers" och som en av två svenska experter i Legal Media Group's "Expert Guide Women in Business Law".

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2008-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2000-2007
 • Secondment, Wiggin and Dana L.L.P., New York, våren 2004
 • Karin Attorps blev 2008 invald i redaktionskommittén för branschtidningen SkatteNytt

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 2000)
 • University of Miami, USA, 1998-1999
 • Studier i franska (Université de la Sorbonne, Paris, våren 1995)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2005