Jon Stenlund Lindgren är specialiserad på tvistlösning. Han företräder klienter i alla faser av en tvist, från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför domstolar och skiljenämnder. Jon har bred erfarenhet av tvister inom ett flertal olika branscher och rättsområden, bland annat avtalsrätt, IT-rätt, försäkringsrätt, bolagsrätt, miljörätt och företagstransaktioner. Han är också verksam i Mannheimer Swartlings specialistgrupp för regulatoriska tvister och arbetar med regulatoriska ärenden och utredningar samt processer i förvaltningsdomstol.