Utbildning

  • Jur kand (Stockholms universitet, 2015)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Grekiska 

Joanna Romgard

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Stockholms universitet, 2015)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Grekiska