Jacob Rosell Svensson arbetar med kommersiella domstolstvister, skiljeförfaranden och investeringstvister. Han har företrätt klienter i skiljeförfaranden inom flera områden och branscher, i och utanför Sverige, under flera institutionella skiljedomsregler (innefattande SCC:s Skiljedomsregler, Sydsvenska Handelskammarens Skiljedomsregler och ICSID:s Skiljedomsregler) samt i ad hoc-förfaranden. Jacob Rosell Svensson agerar som ombud i tvister vid svenska domstolar (innefattande Högsta domstolen) samt vid EU-domstolen. Jacob Rosell Svensson är även extern föreläsare i kurser på juristprogrammet vid Lunds universitet och har tillsammans med kollegor skrivit artiklar om investeringstvister och EU-rätt.