Helén Waxberg är ordförande i Mannheimer Swartlings Health Care och Life Sciences grupp. Helén är i sitt arbete främst inriktad på regulatoriska frågor, marknadsföring och distribution inom läkemedel, biotech och medicinteknik och andra strikt reglerade branscher inkluderande bland annat livsmedel och alkohol. Heléns verksamhet innefattar bland annat frågor avseende kliniska prövningar, dataskydd, samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvårdspersonal, information och marknadsföring, sponsring, compliance program, subvention och prissättning, substitution samt produktåterkallelser. Helén biträder regelbundet industrin i ärenden som handläggs av Informationsgranskningsmannen, IGM och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL och i mål i förvaltningsdomstolarna och Marknadsdomstolen. Helén arbetar i alla typer av ärenden avseende så kallade relationsfrämjande åtgärder, korruption och relaterade frågor i olika branscher. Helén är ofta anlitad som talare på seminarier och konferenser och har skrivit en stor mängd artiklar inom ovannämnda områden.

 • Helén Waxberg har under ett antal år rankats som en av de ledande Life Sciencejuristerna i Sverige.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1995-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1995
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1987-1990
 • Notarie- och fiskalstjänstgöring, 1983-1987

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1982)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • Sveriges advokatsamfund, 1990
 • International Bar Association, 1986
 • Ordförande för ICC:s Marknadsföringskommitté

Helén Waxberg

Partner

Helén Waxberg är ordförande i Mannheimer Swartlings Health Care och Life Sciences grupp. Helén är i sitt arbete främst inriktad på regulatoriska frågor, marknadsföring och distribution inom läkemedel, biotech och medicinteknik och andra strikt reglerade branscher inkluderande bland annat livsmedel och alkohol. Heléns verksamhet innefattar bland annat frågor avseende kliniska prövningar, dataskydd, samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvårdspersonal, information och marknadsföring, sponsring, compliance program, subvention och prissättning, substitution samt produktåterkallelser. Helén biträder regelbundet industrin i ärenden som handläggs av Informationsgranskningsmannen, IGM och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL och i mål i förvaltningsdomstolarna och Marknadsdomstolen. Helén arbetar i alla typer av ärenden avseende så kallade relationsfrämjande åtgärder, korruption och relaterade frågor i olika branscher. Helén är ofta anlitad som talare på seminarier och konferenser och har skrivit en stor mängd artiklar inom ovannämnda områden.

Utmärkelser

 • Helén Waxberg har under ett antal år rankats som en av de ledande Life Sciencejuristerna i Sverige.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1995-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1995
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1987-1990
 • Notarie- och fiskalstjänstgöring, 1983-1987

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1982)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1990
 • International Bar Association, 1986
 • Ordförande för ICC:s Marknadsföringskommitté