Fredrik Andersson delar ordförandeskapet i byråns grupp för tvistlösning. Han är specialiserad på kommersiella processer och skiljeförfaranden och har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer. Han har omfattande erfarenhet av såväl ad hoc skiljeförfaranden samt skiljeförfaranden under bl a Stockholm Handelskammares regler, ICC:s skiljedomsregler samt UNCITRALs regelverk. Fredrik Andersson har erfarenhet från tvister rörande ett antal olika branscher, inkluderande bland annat verkstadsindustri, energi, skeppsbyggnad, entreprenad, licenstvister och tvister i anledning av företagsöverlåtelser. Fredrik Andersson föreläser regelbundet vid advokatsamfundets kurser i processteknik.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2008-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2000-2007
 • Tingstjänstgöring, 1998-2000

Utbildning

 • Jur kand (Göteborgs universitet, 1997)
 • Kingston College, England, 1997

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2003
 • Vice ordförande i styrelsen för Advokatsamfundets Västra Avdelning
 • Ledamot av Advokatsamfundets utbildningsnämnd
 • Swedish Arbitration Association (SAA)
 • Skiljedomsföreningen för Yngre Jurister vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SYJ)
 • Ledamot av Sveriges Redareförenings juridiska avdelning

Verksamhetsgrupp

Fredrik Andersson

Partner

Fredrik Andersson delar ordförandeskapet i byråns grupp för tvistlösning. Han är specialiserad på kommersiella processer och skiljeförfaranden och har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer. Han har omfattande erfarenhet av såväl ad hoc skiljeförfaranden samt skiljeförfaranden under bl a Stockholm Handelskammares regler, ICC:s skiljedomsregler samt UNCITRALs regelverk. Fredrik Andersson har erfarenhet från tvister rörande ett antal olika branscher, inkluderande bland annat verkstadsindustri, energi, skeppsbyggnad, entreprenad, licenstvister och tvister i anledning av företagsöverlåtelser. Fredrik Andersson föreläser regelbundet vid advokatsamfundets kurser i processteknik.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2008-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2000-2007
 • Tingstjänstgöring, 1998-2000

Utbildning

 • Jur kand (Göteborgs universitet, 1997)
 • Kingston College, England, 1997

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2003
 • Vice ordförande i styrelsen för Advokatsamfundets Västra Avdelning
 • Ledamot av Advokatsamfundets utbildningsnämnd
 • Swedish Arbitration Association (SAA)
 • Skiljedomsföreningen för Yngre Jurister vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SYJ)
 • Ledamot av Sveriges Redareförenings juridiska avdelning