Fredrik Andersson är specialiserad på kommersiella processer och skiljeförfaranden och har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer. Han har omfattande erfarenhet av såväl ad hoc skiljeförfaranden samt skiljeförfaranden under ett antal olika regelverk inklusive Stockholm Handelskammares, ICC:s samt ICSIDs skiljedomsregler. Fredrik har erfarenhet från tvister rörande ett antal olika branscher, inkluderande bland annat verkstadsindustri, energi, skeppsbyggnad, entreprenad, licenstvister och tvister under folkrättsliga traktat. Fredrik föreläser regelbundet och har medförfattat ett antal böcker om tvistlösning. Fredrik utses regelbundet till skiljedomare.