Felicia Ullerstam ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hon rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Felicia arbetar bland annat med tillståndsprövningar och miljörättsliga riskbedömningar vid transaktioner. Hon arbetar även med offentliga uppdragsgivare vid större infrastrukturprojekt. Felicia började på byrån 2006 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Uppsala universitet och en magisterexamen i miljörätt från University College London.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2016-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2006-2015
 • Beredningsjurist, Miljööverdomstolen, 2004-2005
 • Trainee, EU-kommissionen, 2003-2004
 • Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt, 2001-2003
 • Föredragande, Länsrätten i Stockholms län, 2000-2001

Utbildning

 • LL.M Environmental Law (University College London, 2006)
 • Jur kand (Uppsala universitet, 2000)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska
 • Sveriges advokatsamfund, 2009

Verksamhetsgrupp

Felicia Ullerstam

Partner

Felicia Ullerstam ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hon rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Felicia arbetar bland annat med tillståndsprövningar och miljörättsliga riskbedömningar vid transaktioner. Hon arbetar även med offentliga uppdragsgivare vid större infrastrukturprojekt. Felicia började på byrån 2006 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Hon har en jur kand från Uppsala universitet och en magisterexamen i miljörätt från University College London.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2016-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2006-2015
 • Beredningsjurist, Miljööverdomstolen, 2004-2005
 • Trainee, EU-kommissionen, 2003-2004
 • Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt, 2001-2003
 • Föredragande, Länsrätten i Stockholms län, 2000-2001

Utbildning

 • LL.M Environmental Law (University College London, 2006)
 • Jur kand (Uppsala universitet, 2000)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2009