Erfarenhet

 • Head of Sustainability, 2014-
 • Ansvarig för hållbart företagande, Finansdepartementet, 2011-2014
 • Head of Corporate Engagement, Ethix SRI Advisors, 2007-2011
 • Verksamhetsansvarig, Amnesty Business Group, 2005-2007
 • Finansstrateg, Internbanken Stockholms stad, 2001-2005
 • Lärare i företagsekonomi, Säveskolan Visby, 2001
 • Aktieförvaltare/analytiker, Folksam Kapitalförvaltning AB, 1999-2000
 • Makroanalytiker, KPA Kapitalförvaltning AB, 1999-2000
 • Riskanalytiker, KPA Kapitalförvaltning AB, 1996-1999
 • Supportpersonal, Oracle Svenska AB, 1996

Utbildning

 • Studier i mänskliga rättigheter (Teologiska högskolan Stockholm, 2004)
 • Fil. kand. i nationalekonomi (Stockholms universitet, 1996)
 • University of Zaragoza, 1994

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Emma Ihre

Head of Sustainability

Erfarenhet

 • Head of Sustainability, 2014-
 • Ansvarig för hållbart företagande, Finansdepartementet, 2011-2014
 • Head of Corporate Engagement, Ethix SRI Advisors, 2007-2011
 • Verksamhetsansvarig, Amnesty Business Group, 2005-2007
 • Finansstrateg, Internbanken Stockholms stad, 2001-2005
 • Lärare i företagsekonomi, Säveskolan Visby, 2001
 • Aktieförvaltare/analytiker, Folksam Kapitalförvaltning AB, 1999-2000
 • Makroanalytiker, KPA Kapitalförvaltning AB, 1999-2000
 • Riskanalytiker, KPA Kapitalförvaltning AB, 1996-1999
 • Supportpersonal, Oracle Svenska AB, 1996

Utbildning

 • Studier i mänskliga rättigheter (Teologiska högskolan Stockholm, 2004)
 • Fil. kand. i nationalekonomi (Stockholms universitet, 1996)
 • University of Zaragoza, 1994

Språk

 • Svenska
 • Engelska