Emma Ihre

Head of Sustainability Stockholm

Emma Ihre är Head of Sustainability på Mannheimer Swartling. Där driver hon det strategiska hållbarhetsarbetet – i den rådgivande verksamheten, internt i organisationen och i byråns pro bono-arbete.

Med en bakgrund som finansanalytiker har hon lång erfarenhet av att integrera olika hållbarhets- och ansvarsfrågor i investeringsprocesser och ägardialoger med bolag.

Emma har tidigare varit ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet och chef för Corporate Engagement på dåvarande Ethix SRI Advisors, idag ISS. Där gav hon råd kring hur miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor kan integreras i investeringsprocessen och ägardialogen.

Emma är styrelseordförande för Global Compact Network Sweden samt styrelseledamot i AP7 och i Smarta samtal. Hon är också Investor Ombudsman i hedgefonden Nordkinn.

 • Erfarenhet

  • Head of Sustainability, 2014-
  • Ansvarig för hållbart företagande, Finansdepartementet, 2011-2014
  • Head of Corporate Engagement, Ethix SRI Advisors, 2007-2011
  • Verksamhetsansvarig, Amnesty Business Group, 2005-2007
  • Finansstrateg, Internbanken Stockholms stad, 2001-2005
  • Lärare i företagsekonomi, Säveskolan Visby, 2001
  • Aktieförvaltare/analytiker, Folksam Kapitalförvaltning AB, 1999-2000
  • Makroanalytiker, KPA Kapitalförvaltning AB, 1999-2000
  • Riskanalytiker, KPA Kapitalförvaltning AB, 1996-1999
  • Supportpersonal, Oracle Svenska AB, 1996

  Utbildning

  • Studier i mänskliga rättigheter (Teologiska högskolan Stockholm, 2004)
  • Fil. kand. i nationalekonomi (Stockholms universitet, 1996)
  • University of Zaragoza, 1994

  Språk

  • Svenska
  • Engelska