Emma Ihre är Head of Sustainability på Mannheimer Swartling. Där driver hon det strategiska hållbarhetsarbetet – främst i den rådgivande verksamheten till klienter, men även internt inom byrån. Emma har en bakgrund som finansanalytiker och har gedigen erfarenhet av området hållbart företagande och ansvarsfulla investeringar. Emma har tidigare varit ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet och chef för Corporate Engagement på dåvarande Ethix SRI Advisors, idag ISS. Där gav hon råd kring hur kapitalägare och kapitalförvaltare kan integrera olika hållbarhetsfrågor i sini investeringsprocess och i ägardialogen. Hon har även arbetat för Amnesty International.

Emma är styrelseordförande för Global Compact Network Sweden, vice ordförande i AP7 och vice ordförande i ICC:s kommitté för hållbarhetsfrågor. Hon är också adjungerad styrelseledamot och Investor Ombudsman i hedgefonden Nordkinn Asset Management.