Emil Brengesjö arbetar inom verksamhetsområdena Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt samt Corporate Commercial på byråns kontor i Stockholm. Han företräder klienter i olika typer av immaterial- och marknadsrättsliga tvister och agerar regelbundet ombud i patent- och marknadsdomstolarna. Han ger även råd till klienter inom ett brett spektrum av svenska och internationella kommersiella områden, ofta med fokus på komplexa avtal och större leveransprojekt relaterade till immateriella rättigheter, IT/Tech och infrastruktur. Emil har en bakgrund i byråns tvistlösningsgrupp och har därför även erfarenhet av att vara ombud i kommersiella skiljeförfaranden och domstolstvister inom en rad olika rättsområden och branscher.