Utbildning

  • Jur kand (Uppsala universitet, 2010)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2014

Daniel Kim

Senior Associate

Utbildning

  • Jur kand (Uppsala universitet, 2010)

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2014