Caroline Waara

Associate, Stockholm

Caroline Waara

CV

Erfarenhet
Associate, Mannheimer Swartling, 2021-
Tingsnotarie, Östersunds tingsrätt, 2019-2021
Departementssekreterare, Utrikesdepartementet, 2019
Utbildning
Juristexamen (Lunds universitet, 2019)
Universitetet i Tromsø, 2018
Språk
Svenska
Engelska
Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.