Utbildning

  • Jur kand (Uppsala universitet, 2009)
  • University of Colorado, Ekonomi och statsvetenskap, 2007-2008

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2013

Verksamhetsgrupp

Carl Beyer

Senior Associate

Utbildning

  • Jur kand (Uppsala universitet, 2009)
  • University of Colorado, Ekonomi och statsvetenskap, 2007-2008

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2013