Bo Hansson är tillsammans med Therese Strömshed ansvarig för miljörättsgruppen i Öresundsregionen och är tillsammans med Emma Olnäs Fors ordförande i byråns branschgrupp för energi och naturtillgångar. Han representerar Mannheimer Swartling i föreningen Vätgas Sverige.

Bo Hansson har mångårig erfarenhet och specialistkompetens inom miljöprövningar avseende vatten- respektive miljöfarlig verksamhet, med särskild branschkunskap inom sektorerna för byggmaterial, förnyelsebar energi, järn och stål, strålsäkerhet och livsmedel.

Bland större pågående uppdrag kan nämnas prövningen avseende slutförvaret av det svenska kärnavfallet samt skaderegleringen till följd av den nyligen beslutade omregleringen av Mälaren.

Bo är en av initiativtagarna till byråns verksamhet rörande Product Compliance. Han rådger företag inom s.k. green technologies om hur deras teknik kan bli BAT (Best Available technique).

 • Rankad som "Leading Individual" inom Environment i The Legal 500 2012, 2013, 2014 och 2015
 • Rankad som "Leader in the field" i "The International Who's Who of Environment Lawyers 2013", av "Who's Who Legal"
 • Rankad som "Leading" inom Environment i PLC Which lawyer 2009
 • Highly Recommended i Environment, The law and leading lawyers Worldvide 2007/08, Practical Law Company
 • Omnämnd i Legal 500 2008

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2007-
 • Delägare, Advokatfirman Lindahl, 2000-2007
 • Biträdande jurist Advokatfirman Wagenius & Partners respektive Advokatfirman Lindahl, 1998-2000
 • Förbundsjurist, LRF Juridiska byrån, 1992-1998
 • Fiskalstjänstgöring, 1989-1992
 • Tingstjänstgöring, 1987-1989

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1986)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2000
 • Styrelseledamot i Vindkraftens Investerare och Projektörer ekonomisk förening respektive Svensk Vindenergi ekonomisk förening (2005-2011)
 • Förordnad som expert i Miljöprocessutredningen
 • Författare till advokatsamfundets remissyttrande över Kemikalieinspektionens rapport Produktval, substitution och tillsyn
 • Undervisat tre årskullar blivande lantmätare vid Lunds Tekniska Högskola i arrenderätt
 • Förordnad som expert till Weihai Municipal Government, Kina
 • Författare till SOU 2010:91, Planering på djupet - fysisk planering av havet

Bo Hansson

Partner

Bo Hansson är tillsammans med Therese Strömshed ansvarig för miljörättsgruppen i Öresundsregionen och är tillsammans med Emma Olnäs Fors ordförande i byråns branschgrupp för energi och naturtillgångar. Han representerar Mannheimer Swartling i föreningen Vätgas Sverige.

Bo Hansson har mångårig erfarenhet och specialistkompetens inom miljöprövningar avseende vatten- respektive miljöfarlig verksamhet, med särskild branschkunskap inom sektorerna för byggmaterial, förnyelsebar energi, järn och stål, strålsäkerhet och livsmedel.

Bland större pågående uppdrag kan nämnas prövningen avseende slutförvaret av det svenska kärnavfallet samt skaderegleringen till följd av den nyligen beslutade omregleringen av Mälaren.

Bo är en av initiativtagarna till byråns verksamhet rörande Product Compliance. Han rådger företag inom s.k. green technologies om hur deras teknik kan bli BAT (Best Available technique).

Utmärkelser

 • Rankad som "Leading Individual" inom Environment i The Legal 500 2012, 2013, 2014 och 2015
 • Rankad som "Leader in the field" i "The International Who's Who of Environment Lawyers 2013", av "Who's Who Legal"
 • Rankad som "Leading" inom Environment i PLC Which lawyer 2009
 • Highly Recommended i Environment, The law and leading lawyers Worldvide 2007/08, Practical Law Company
 • Omnämnd i Legal 500 2008

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2007-
 • Delägare, Advokatfirman Lindahl, 2000-2007
 • Biträdande jurist Advokatfirman Wagenius & Partners respektive Advokatfirman Lindahl, 1998-2000
 • Förbundsjurist, LRF Juridiska byrån, 1992-1998
 • Fiskalstjänstgöring, 1989-1992
 • Tingstjänstgöring, 1987-1989

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1986)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2000
 • Styrelseledamot i Vindkraftens Investerare och Projektörer ekonomisk förening respektive Svensk Vindenergi ekonomisk förening (2005-2011)
 • Förordnad som expert i Miljöprocessutredningen
 • Författare till advokatsamfundets remissyttrande över Kemikalieinspektionens rapport Produktval, substitution och tillsyn
 • Undervisat tre årskullar blivande lantmätare vid Lunds Tekniska Högskola i arrenderätt
 • Förordnad som expert till Weihai Municipal Government, Kina
 • Författare till SOU 2010:91, Planering på djupet - fysisk planering av havet