Åsa Hansdotter är i sitt arbete framförallt inriktad på företagsöverlåtelser och aktiemarknadsrätt. Inom aktiemarknadsrätten arbetar hon med bl.a. börsintroduktioner, offentliga bud, kapitalanskaffningar och incitamentsprogram. Hon har stor erfarenhet av företagstransaktioner och joint ventures inom och utom Sverige. Härutöver fungerar Åsa som extern bolagsjurist och rådger i löpande affärsjuridiska frågor för noterade och onoterade företag med tyngdpunkt på bolagsrättsliga och styrelserelaterade frågor.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2010-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2001-
 • Hovrättsnotarietjänstgöring, 2000-2001
 • Tingstjänstgöring, 1998-2000

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1997)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2003

Verksamhetsgrupp

Åsa Hansdotter

Partner

Åsa Hansdotter är i sitt arbete framförallt inriktad på företagsöverlåtelser och aktiemarknadsrätt. Inom aktiemarknadsrätten arbetar hon med bl.a. börsintroduktioner, offentliga bud, kapitalanskaffningar och incitamentsprogram. Hon har stor erfarenhet av företagstransaktioner och joint ventures inom och utom Sverige. Härutöver fungerar Åsa som extern bolagsjurist och rådger i löpande affärsjuridiska frågor för noterade och onoterade företag med tyngdpunkt på bolagsrättsliga och styrelserelaterade frågor.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2010-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2001-
 • Hovrättsnotarietjänstgöring, 2000-2001
 • Tingstjänstgöring, 1998-2000

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1997)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2003