Aron Skogman är specialiserad på kommersiella domstolsprocesser och skiljeförfaranden, med särskild inriktning på investeringstvister. Han har agerat ombud i tvister inom en lång rad olika områden såsom licensiering, leveransavtal, sponsor- och spelaravtal, aktie- och inkråmsöverlåtelser, försäkring samt agent- och distributionsavtal. Aron har representerat klienter inför skiljenämnder i nationella såväl som internationella skiljeförfaranden under flertalet institutionella regler och representerar regelbundet klienter inför svenska domstolar. Aron är styrelseledamot i Advokatsamfundets södra avdelning, ledamot i EFILA:s (European Federation for Investment Law and Arbitration) styrelse och en av grundarna av Young ISDS (Investor-State Dispute Resolution) Club. Han undervisar regelbundet om skiljeförfaranden och investeringstvister vid Lunds universitet och omnämndes i 2019 års utgåva av Who’s Who Legal i kategorin ”Arbitration: Future Leaders – Partners”. Han är medförfattare till ”Mannheimer Swartling’s Concise Guide to Arbitration in Sweden” samt ett antal artiklar i juridiska tidskrifter och publikationer.