Kristoffer Löf delar ordförandeskapet i byråns verksamhetsgrupp för Tvistlösning. Han ingår även i byråns branschgrupper för Energi/Naturresurser och Infrastruktur/Entreprenad. Han är specialiserad på tvistlösning och bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder. Han har erfarenhet av tvister inom en rad områden rörande många olika branscher, bl.a. telekom, läkemedel, joint ventures, aktieägar- och samarbetsavtal, maskin- och systemleveranstvister, licensiering, agent- och återförsäljaravtal, M&A m.m., och med särskild tyngdpunkt på energi/olja & gas och entreprenadtvister. Utöver ombudsuppdrag sitter Kristoffer även som skiljeman i kommersiella tvister.

 

 • Chambers Global 2014, ranked in Dispute Resolution Sweden. Kristoffer Löf is described as "dogged and determined, and prepares the client very well. He has impressive negotiation powers."
 • Chambers Global 2014, mentioned in Dispute Resolution Sweden as a foreign expert relating to Russia.
 • Chambers Global 2014, ranked in Dispute Resolution - Russia (Experts Based Abroad). Kristoffer Löf is described as having ability to "see the bigger picture and identify the relevant risks." He is particularly noted for his experience in oil & gas related disputes.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Secondment, Debevoise & Plimpton LLP, London, 2007
 • Secondment, Swedish Match AB, 2004
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2011

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 2002)
 • University of Minnesota Law School, 2002

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • “Arbitration and company law in Sweden” (co-authored with Andreas Steen) in European Company Law, Volume 2015, Issue 3 (Wolters Kluwer)
 • “Best Practice in International Arbitration” (co-authored with Robin Oldenstam) in Avtalt prosess – Voldgift i praksis (Universitetforlaget, Oslo 2015)
 • “Counstruction Arbitration in Sweden” (co-authored with Johan Granehult) in GAR Know-how, Global Arbitration Review 2015
 • “Concise Guide to Arbitration in Sweden” (co-editor and co-author), Mannheimer Swartling, 2014
 • “A Crimean Conundrum” (co-authored with Fredrik Ringquist) in Corporate Disputes Magazine, Jul-Sep 2014 issue
 • The chapter “Sweden” (co-authored with Fredrik Andersson) in Choice of Venue in International Arbitration (Oxford University Press, 2014)
 • “Institutional Rule Reforms–SCC” (co-authored with Kristoffer Stråth)  in International Arbitration Law Review’s Special Issue on Reform in International Arbitral Institutions (Vol. 16 Issue 6, 2013)
 • “The Proceedings” (co-authored with Stefan Brocker), in International Arbitration in Sweden: A Practitioner’s Guide (Wolters Kluwer, 2013)
 • Practical Law, Multi - Jurisdictional Guide 2012/13, Dispute Resolution Volume 2: Arbitration (co-authored with Mattias Göransson)
 • Practical Law, Multi - Jurisdictional Guide 2012/13, Dispute Resolution Volume 1: Litigation (co-authored with Mattias Göransson)

 

 • Sveriges advokatsamfund, 2008
 • Swedish Arbitration Association 
 • Young Arbitrators Stockholm (YAS) at the SCC; styrelseledamot sedan 2012, utnämnd som ordförande 2015
 • Executive Board of the ICDR Young & International
 • London Court of International Arbitration

 

Kristoffer Löf

Partner

Kristoffer Löf delar ordförandeskapet i byråns verksamhetsgrupp för Tvistlösning. Han ingår även i byråns branschgrupper för Energi/Naturresurser och Infrastruktur/Entreprenad. Han är specialiserad på tvistlösning och bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder. Han har erfarenhet av tvister inom en rad områden rörande många olika branscher, bl.a. telekom, läkemedel, joint ventures, aktieägar- och samarbetsavtal, maskin- och systemleveranstvister, licensiering, agent- och återförsäljaravtal, M&A m.m., och med särskild tyngdpunkt på energi/olja & gas och entreprenadtvister. Utöver ombudsuppdrag sitter Kristoffer även som skiljeman i kommersiella tvister.

 

Utmärkelser

 • Chambers Global 2014, ranked in Dispute Resolution Sweden. Kristoffer Löf is described as "dogged and determined, and prepares the client very well. He has impressive negotiation powers."
 • Chambers Global 2014, mentioned in Dispute Resolution Sweden as a foreign expert relating to Russia.
 • Chambers Global 2014, ranked in Dispute Resolution - Russia (Experts Based Abroad). Kristoffer Löf is described as having ability to "see the bigger picture and identify the relevant risks." He is particularly noted for his experience in oil & gas related disputes.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Secondment, Debevoise & Plimpton LLP, London, 2007
 • Secondment, Swedish Match AB, 2004
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2011

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 2002)
 • University of Minnesota Law School, 2002

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • “Arbitration and company law in Sweden” (co-authored with Andreas Steen) in European Company Law, Volume 2015, Issue 3 (Wolters Kluwer)
 • “Best Practice in International Arbitration” (co-authored with Robin Oldenstam) in Avtalt prosess – Voldgift i praksis (Universitetforlaget, Oslo 2015)
 • “Counstruction Arbitration in Sweden” (co-authored with Johan Granehult) in GAR Know-how, Global Arbitration Review 2015
 • “Concise Guide to Arbitration in Sweden” (co-editor and co-author), Mannheimer Swartling, 2014
 • “A Crimean Conundrum” (co-authored with Fredrik Ringquist) in Corporate Disputes Magazine, Jul-Sep 2014 issue
 • The chapter “Sweden” (co-authored with Fredrik Andersson) in Choice of Venue in International Arbitration (Oxford University Press, 2014)
 • “Institutional Rule Reforms–SCC” (co-authored with Kristoffer Stråth)  in International Arbitration Law Review’s Special Issue on Reform in International Arbitral Institutions (Vol. 16 Issue 6, 2013)
 • “The Proceedings” (co-authored with Stefan Brocker), in International Arbitration in Sweden: A Practitioner’s Guide (Wolters Kluwer, 2013)
 • Practical Law, Multi - Jurisdictional Guide 2012/13, Dispute Resolution Volume 2: Arbitration (co-authored with Mattias Göransson)
 • Practical Law, Multi - Jurisdictional Guide 2012/13, Dispute Resolution Volume 1: Litigation (co-authored with Mattias Göransson)

 

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2008
 • Swedish Arbitration Association 
 • Young Arbitrators Stockholm (YAS) at the SCC; styrelseledamot sedan 2012, utnämnd som ordförande 2015
 • Executive Board of the ICDR Young & International
 • London Court of International Arbitration