StudentTrainee i Bryssel

Under sex månader som trainee får du prova arbetet som biträdande jurist i vår EU- och konkurrensrättsgrupp i Bryssel. Du kommer omedelbart att bidra till det ärenderelaterade arbetet i till exempel EU- och konkurrensrättsliga domstolsprocesser, förvärvsanmälningar till Europeiska kommissionen och nationella myndigheter, liksom i ärenden avseende fri rörlighet av varor och tjänster, allmän EU-rätt, statliga stödåtgärder och handelsrättslagstiftning. Arbetet innefattar bland annat att självständigt genomföra rättsutredningar, ta kontakt med myndigheter, delta vid klientmöten, liksom författa promemorior, förslag till rådgivning och avsnitt i domstolsinlagor. Arbetet ställer höga krav på skriftlig och muntlig framställning och förmågan att snabbt sätta sig in i nya frågor, under handledning av mer seniora jurister. Som trainee har du därför goda förutsättningar för en snabb utveckling av dina färdigheter som jurist.  

På Brysselkontoret arbetar för närvarande åtta jurister och du kommer att ingå i ett team med god sammanhållning på en stor affärsjuridisk byrå i en internationell miljö. Arbetet innefattar även kontakter med våra kontor, andra advokatbyråer runtom i världen och olika myndigheter, särskilt Konkurrensverket och EU-kommissionen. Traineeperioden innefattar även möjligheten att delta i utbildningar och konferenser kring konkurrens- och EU-rättsliga teman. Du kommer därför ha goda möjligheter att stifta många nya och intressanta bekantskaper.

Traineetjänsten är avlönad och arbetet sker på plats i Bryssel.

Traineetjänsten riktar sig till dig som är i slutet av dina studier eller som nyligen examinerats och som har ett intresse för EU- och konkurrensrätt. En ny traineeperiod börjar ungefär var tredje månad och därför anställer vi löpande under året. Har du frågor, tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer!