JuristProfessional Development Programme

Alla biträdande jurister deltar i ett utbildningsprogram, Professional Development Programme (PDP), som sträcker sig över sex år. I programmet ingår både ämnesspecifika utbildningar samt ämnen som företagsekonomi, engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik och affärsmannaskap.

Utbildningen syftar till att säkerställa medarbetarnas juridiska kompetens och att skapa insikt och förståelse för klienternas affärer. De första två åren ger en bred bas och god förståelse för hur byrån arbetar med den materiella juridiken inom olika verksamhetsområden samt en rad andra ämnen som byråns jurister kommer i kontakt med i det dagliga arbetet. Därefter fokuserar utbildningsprogrammet på affärsmannaskap, advokatetik, förhandlingsteknik, presentationsteknik och projektledning. Parallellt med Professional Development Programme pågår en kontinuerlig fördjupning inom juristens specifika verksamhetsområde.