IntervjuAron Skogman

Aron Skogman, biträdande jurist inom byråns grupp för Tvistlösning.

Arbetsuppgifterna i tvistlösningsgruppen ger stort utrymme för kreativitet. Inget ärende är det andra likt och man startar ofta med ett "vitt blad" som till slut ska fyllas med argument för att övertyga en domstol eller skiljenämnd om att din klient har rätt.

Direkt från start kände jag att jag kunde göra nytta i processgruppen och utnyttja mina kunskaper från universitetet.

Direkt från start kände jag att jag kunde göra nytta i processgruppen och utnyttja mina kunskaper från universitetet. När det gäller rättsutredningar, som ofta hamnar på de yngre juristernas bord, var det skönt att som nyanställd upptäcka att det inte finns någon "magisk formel" – den metod man tar med sig från utbildningen är direkt användbar.

Under processens gång får man som jurist prova på många olika roller: som detektiv när händelseförloppet ska klargöras, som psykolog vid vittnesförhör, som författare och talskrivare när man skriver yttrande och pläderingar och som pedagog när målet presenteras på huvudförhandling. Detta gör jobbet omväxlande och spännande!