JuristOdla dina intressen och din passion

Professional Development Programme 
Alla jurister deltar i vårt utbildningsprogram, Professional Development Programme, som sträcker sig över sex år. I programmet ingår både ämnesspecifika utbildningar inom juridik och ämnen som företagsekonomi, engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik och entreprenörskap. Mer om Professional Development Programme

Rotation
Vi ser rotation mellan olika verksamhetsgrupper som ett viktigt led i de flesta juristers karriär på byrån. Det ger möjlighet att bredda sina juridiska kunskaper och att utöka sitt interna och externa nätverk.

Secondment
Byrån erbjuder secondment hos klient. Genom att vara utlånad av byrån och arbeta som bolagsjurist under en period får du som jurist en värdefull inblick i klientens vardag och en förståelse för klientens verksamhet. Du får en känsla för deras utmaningar samtidigt som du utvecklar din juridiska kompetens.

Mentorskap
Första tiden i arbetslivet är viktig. Redan första dagen på byrån introduceras våra nyanställda i sina verksamhetsgrupper. De involveras snabbt i konkreta arbetsuppgifter i pågående projekt med klientkontakt. Hela tiden finns faddrar och mentorer där för att stötta och vägleda nyanställda.

Internationellt
Vi samarbetar kontinuerligt över kontors- och landsgränser, vilket innebär att du arbetar i en global miljö. Många av våra klienter är utlandsbaserade och en stor del av arbetet bedrivs på engelska. Genom vår internationella närvaro kan vi erbjuda möjligheter för dig som vill jobba utomlands under en period - antingen på våra egna kontor i Belgien, Kina, Ryssland och USA, alternativt hos någon av våra vänbyråer eller på annat företag.

ReportageMöt några av våra jurister

Martin AndersénMartin Andersén, associate i verksamhetsgruppen Fastighetsrätt

Under tiden som jag pluggade på juristprogrammet visste jag inte vilken inriktning jag skulle välja – främst eftersom jag tyckte att det mesta var intressant. Det var först efter att jag varit sommartrainee på Mannheimer Swartling som jag insåg att jag ville jobba med affärsjuridik. Jag fångades framförallt av den variation som rollen som affärsjurist innebär.

Läs mer om Martin Andersén

Anna BryngelssonAnna Bryngelsson, partner i verksamhetsgruppen Miljörätt

Miljörätt är ett otroligt spännande rättsområde att arbeta med. Både lagstiftningen och rättspraxis utvecklas ständigt och eftersom i princip all miljörättslig reglering kommer från EU måste man navigera i både svensk rätt och EU-rätt.

Läs mer om Anna Bryngelsson

Niklas HagbardNiklas Hagbard, partner i verksamhetsgruppen Företagsbeskattning

Mitt intresse för skatterätt väcktes redan under grundkursen i skatterätt på Stockholms universitet och mitt första sommarjobb inom juridik var på Skatteverket. När utbildningen sedan led mot sitt slut och det var dags att söka jobb var jag klar över att jag ville arbeta med skatt och samtidigt kändes det utmanande att prova på en affärsjuridisk byrå. Mannheimer Swartling med sin erkända skattegrupp var då det självklara förstahandsvalet.

Läs mer om Niklas Hagbard

Emma Olnäs ForsEmma Olnäs Fors, partner i verksamhetsgruppen Företagsöverlåtelser

Jag valde affärsjuridiken för att få en djupare förståelse för hur näringslivet fungerar men också för att få möjligheten att vara en del av händelsernas centrum. Jag gillar att hitta lösningar på problem och vägar framåt. Juridiken kan vara ett verktyg för att uppnå det, men juridiken behöver kompletteras med kunskap om hur saker och ting samverkar och förståelse för vad som är viktigt och vad som driver klienten respektive motparten.

Läs mer om Emma Olnäs Fors

Jacob Rosell SvenssonJacob Rosell Svensson, associate i verksamhetsgruppen för Tvistlösning

När jag började läsa juridik i Lund visste jag inte vad affärsjuridisk var för något (jag kände inte heller till några andra rättsområden för den delen) och jag hade inte hört talas om Mannheimer Swartling. Under studietiden intresserade jag mig för alla rättsområden på utbildningen, och givetvis för studentlivet i Lund! Det som lockade med att arbeta som affärsjurist var variationen, utmaningarna och rollen som rådgivare.

Läs mer om Jacob Rosell Svensson

Maria HolmeMaria Holme, partner i verksamhetsgruppen Företagsöverlåtelser

Jag var sommartrainee på Mannheimer Swartling under min studietid och kollegorna, den välkomnande stämningen och arbetsuppgifterna, gjorde att jag blev helt övertygad om att det var till Mannheimer Swartling jag ville söka mig efter att jag avslutat juristutbildningen.

Läs mer om Maria Holme