JuristOdla dina intressen och din passion

Professional Development Programme 
Alla jurister deltar i vårt utbildningsprogram, Professional Development Programme, som sträcker sig över sex år. I programmet ingår både ämnesspecifika utbildningar inom juridik och ämnen som företagsekonomi, engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik och entreprenörskap. Mer om Professional Development Programme

Rotation
Vi ser rotation mellan olika verksamhetsgrupper som ett viktigt led i de flesta juristers karriär på byrån. Det ger möjlighet att bredda sina juridiska kunskaper och att utöka sitt interna och externa nätverk.

Secondment
Byrån erbjuder secondment hos klient. Genom att vara utlånad av byrån och arbeta som bolagsjurist under en period får du som jurist en värdefull inblick i klientens vardag och en förståelse för klientens verksamhet. Du får en känsla för deras utmaningar samtidigt som du utvecklar din juridiska kompetens.

Mentorskap
Första tiden i arbetslivet är viktig. Redan första dagen på byrån introduceras våra nyanställda i sina verksamhetsgrupper. De involveras snabbt i konkreta arbetsuppgifter i pågående projekt med klientkontakt. Hela tiden finns faddrar och mentorer där för att stötta och vägleda nyanställda.

Internationellt
Vi samarbetar kontinuerligt över kontors- och landsgränser, vilket innebär att du arbetar i en global miljö. Många av våra klienter är utlandsbaserade och en stor del av arbetet bedrivs på engelska. Genom vår internationella närvaro kan vi erbjuda möjligheter för dig som vill jobba utomlands under en period - antingen på våra egna kontor i Belgien, Kina, Ryssland och USA, alternativt hos någon av våra vänbyråer eller på annat företag.

ReportageMöt några av våra jurister

Anna BryngelssonAnna Bryngelsson, biträdande jurist inom verksamhetsgrupperna Miljörätt och Fastighetsrätt.

Miljörätt är ett otroligt spännande rättsområde att arbeta med. Både lagstiftningen och rättspraxis utvecklas ständigt och eftersom i princip all miljörättslig reglering kommer från EU måste man navigera i både svensk rätt och EU-rätt.

Läs mer om Anna Bryngelsson

Aron SkogmanAron Skogman, biträdande jurist inom byråns grupp för Tvistlösning.

Arbetsuppgifterna i tvistlösningsgruppen ger stort utrymme för kreativitet. Inget ärende är det andra likt och man startar ofta med ett "vitt blad" som till slut ska fyllas med argument för att övertyga en domstol eller skiljenämnd om att din klient har rätt.

Läs mer om Aron Skogman

Erica Wiking HägerErica Wiking Häger, delägare och ord­förande i verksamhetsgruppen Corporate Sustainability and Risk Management.

När jag pluggade juridik i Uppsala i början av 1990-talet drömde jag om att arbeta för FN. Jag läste därför en fördjupningskurs i mänskliga rättigheter. Idag känns det oerhört tillfredsställande att kunna kombinera mitt engagemang för mänskliga rättigheter med affärsjuridiken.

Läs mer om Erica Wiking Häger

Henrik DockHenrik Dock, biträdande jurist inom verksamhetsgruppen Företagsöverlåtelser.

Jag har studerat både statsvetenskap och juridik och varit nyfiken på flera olika områden inom juridiken. När jag började på byrån arbetade jag först inom företagsöverlåtelser och roterade sedan till byråns bank- och finansgrupp under ett år.

Läs mer om Henrik Dock