Som kunskapsföretag är din kompetensutveckling inte bara viktig, utan helt och hållet avgörande för oss. Oavsett hur länge du arbetar på byrån vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för din individuella utveckling.

De första sex åren på byrån ingår du i vårt interna utbildningsprogram – professional development programme, men på byrån finns också en rad andra utvecklingsmöjligheter.

Arbeta utomlands

Vi erbjuder möjligheten till utlandstjänstgöring, antingen hos våra klientföretag och andra advokatbyråer genom så kallade secondments eller på något av våra kontor runt om i världen. Våra utlandskontor är belägna i Bryssel, Singapore och New York.

Arbeta hos en klient

Ofta får våra medarbetare möjligheten att arbeta som bolagsjurist för en klient. Ett secondment, som det kallas, kan ske relativt tidigt i din byråkarriär beroende på vilken hjälp klienten behöver. Den tillfälliga utstationeringen är en värdefull erfarenhet och ett sätt att lära känna våra klienter på djupet.

Rotation mellan verksamhetsgrupper

Vill du prova på olika delar av verksamheten? Med vårt rotationsprogram har du möjlighet att göra precis det. Att rotera till en ny verksamhetsgrupp brukar vara ett mycket bra tillfälle att bredda sina juridiska kunskaper, och redan tidigt i karriären kommer du att få frågan.

Mentorskapsprogram

Byråns mentorskapsprogram parar ihop juristadepter med mentorer i form av mer seniora kollegor. Programmet är tänkt som ett avslappnat diskussionsforum där du kan ventilera frågor och funderingar som du stöter på i din vardag på byrån och få stöd av en kollega med längre erfarenhet.

Professional Development Programme

Professional Development Programme (PDP) är utbildningsprogrammet som sträcker sig över dina första sex år på byrån. I programmet ingår både ämnesspecifika utbildningar samt ämnen som företagsekonomi, engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik och affärsmannaskap.

Med PDP utvecklar du din juridiska kompetens och din insikt i och förståelse för klienternas affärer. De första två åren på programmet ger dig en gedigen förståelse för hur byrån arbetar med den materiella juridiken inom olika verksamhetsområden. Du utbildas också inom en rad andra ämnen som våra jurister kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete.

När du blivit mer senior fokuserar PDP på affärsmannaskap, advokatetik, förhandlingsteknik, presentationsteknik och projektledning. Parallellt med programmet får du också kontinuerligt en fördjupad utbildning inom ditt specifika verksamhetsområde.

Professional Development Programme

År 1
Arbetet på byrån
Vägledande introduktionsutbildning

Juridik
Introduktion till byråns verksamhetsområden

Språk
Legal English

År 2
Juridik
Fördjupning och specialisering

Ekonomi
Företagsekonomi

Yrkesteknik
Projektledning

År 3
Yrkesteknik
Förhandlingsteknik och retorik

Ekonomi
Koncernredovisning

År 4
Yrkesteknik
Förhandlingsteknik och projektledning

Ekonomi
Företagsanalys

År 5
Yrkesteknik
Ledarskapsutbildning

År 6
Yrkesteknik
Affärsmannaskapsutbildning

Möt några av våra medarbetare

Martin Andersén
Senior Associate, Fastighetsrätt

När jag studerade på juristprogrammet visste jag inte vilken inriktning jag skulle välja. Det var faktiskt först efter att jag varit sommartrainee på Mannheimer Swartling som jag insåg att jag ville jobba med affärsjuridik. Kollegorna och mottagandet jag fick som trainee var helt klart en bidragande faktor till att jag sökte mig tillbaka till byrån efter examen. Jag kände mig verkligen som ”en i gänget” från dag ett. Först arbetade jag på vårt Malmökontor, men när min sambo fick nytt jobb i Göteborg bytte jag till Göteborgskontoret. Eftersom vi arbetar så integrerat över kontorsgränserna blev flytten väldigt smidig, och jag har fortfarande daglig kontakt med mina kollegor i Malmö. Trots att vi är utspridda rent geografiskt känns det verkligen som att byrån är ett och samma kontor.

Anna Bryngelsson
Partner, Miljörätt

Miljörätt är ett otroligt spännande rättsområde att arbeta med. Både lagstiftningen och rättspraxis utvecklas ständigt och eftersom i princip all miljörättslig reglering kommer från EU måste man navigera i både svensk rätt och EU-rätt. Dessutom tycker jag om att arbeta i skärningspunkten mellan naturvetenskap och juridik. I många ärenden arbetar vi tillsammans med tekniska konsulter som ingenjörer, kemister eller biologer. Som miljörättsjurister behöver vi dels förstå den tekniska sidan av ett ärende – det kan till exempel vara fråga om verkningssättet hos en kemisk produkt eller varför ett visst utsläpp uppstår från en industri – dels vara bryggan som översätter de tekniska omständigheterna till juridik.

Lediga tjänster

Mannheimer Swartlings viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi är ett stort team med lika många olika intressen och drivkrafter som det finns utvecklingsmöjligheter på byrån. Vill du utvecklas med oss?

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.