Svart och vit fasad

Mannheimer Swartlings Kina/APAC-desk erbjuder strategisk rådgivning samt projektledning till klienter med befintlig verksamhet i regionen eller intresse av att göra affärer där. Gruppens medlemmar är svenska och kinesiska jurister med lång och omfattande erfarenhet efter många års verksamhet och närvaro i Kina/APAC.

Rådgivningen fokuserar primärt på den allmänna legala och affärsmässiga miljön i regionen och omfattar bland annat utländska direktinvesteringar, etableringar och förvärv, strategiska samarbeten, kommersiella avtal, risk- och krishantering, hållbarhet och compliance, tvistlösning samt strategisk rådgivning. Utöver sin juridiska erfarenhet har gruppen också den språkliga, kulturella och praktiska erfarenhet som är en förutsättning för god rådgivning i regionen.

Byråns rådgivning utgörs inte av formella juridiska råd rörande kinesisk rätt utan sådan rådgivning sker genom och med hjälp av det unika kontaktnät med de ledande advokatbyråerna i Kina/APAC som vi byggt upp genom vår mångåriga Kinaverksamhet.

Expertis

Mannheimer Swartling verkar över hela världen från kontor i Sverige, Bryssel, Singapore och USA. Vår rådgivning omfattar i princip alla affärsjuridiska områden inom en mängd olika verksamheter och branscher.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.