BranschSjö- och transporträtt

Mannheimer Swartling har lång erfarenhet av juridisk rådgivning inom området sjö- och transporträtt i dess vidaste bemärkelse. 

Vi assisterar såväl svenska och internationella rederier, finansinstitut och försäkringsbolag som myndigheter inom stat och kommun med rådgivning.

Många transaktioner inom området sjö- och transporträtt innefattar frågor som tangerar andra områden inom juridiken. Vår roll är att biträda våra klienter när viktiga ekonomiska beslut ska fattas och där juridiskt korrekta underlag krävs. Då vi utgör en del i en stor advokatbyrå har vi möjlighet att sammanställa ett specialistteam och kan således erbjuda våra klienter rådgivning inom alla områden som kan påverka de beslut som ska fattas ur ett bredare perspektiv.

För närvarande är cirka tio jurister verksamma inom området, varav de flesta arbetar vid byråns Göteborgskontor. Men vi har även expertis på området på de övriga kontoren. Vår erfarenhet inom sjörätt har gett oss ett brett kontaktnät med större internationella advokatbyråer inom området.