BranschIT, telekom och teknologi

Mannheimer Swartling var en av de första svenska advokatbyråerna som satsade på IT- och telekombranscherna (ITT).

Vi har under årens lopp byggt upp en omfattande kompetens inom branschen. Vi arbetar inte bara med att skriva och förhandla avtal, utan vi fungerar även som ett generellt affärsmässigt stöd till våra klienter. Vi är vana att leda projekt av såväl svensk som global omfattning och har ett upparbetat kontaktnät med de allra bästa utländska advokatbyråerna inom ITT-området.

Vi arbetar med alla typer av transaktioner och frågor inom ITT-området. Kärnan i verksamheten består av:

  • Outsourcing
  • Teknologitransaktioner och samarbeten kring teknologi
  • Systemupphandlingar
  • Drifts- och hostingavtal
  • Distributionsavtal
  • Integritetsfrågor
  • Internet och e-handel
  • Telekomregulatoriska frågor