20 maj 2014 - Uppdrag

Zobito förvärvar minoritetsandel i Treasury Intelligence Solutions GmbH (TIS), via en Serie B-finansieringsrunda

Under en Serie B-finansieringsrunda förvärvade Zobito AB en minoritetsandel i Treasury Intelligence Solutions GmbH (TIS) tillsammans med en option att teckna ytterligare aktier framöver.

TIS erbjuder medelstora och stora företag en smart betalningsmjukvara som en tjänsteplattform för hantering av företagsbetalningar, likviditet och bankrelationer över hela världen. Det Tysklandbaserade Walldorf-bolaget planerar att använda de nya medlen för att främja tillväxt och vinna ytterligare marknadsandelar i Europa genom att investera i marknadsföring och försäljning samt i utbyggnaden av molnplattformen.

Zobito är ett Sverigebaserat riskkapital- och rådgivningsföretag med fokus på att investera i högpotentiella programvaruföretag inom syndikering med ledande fonder och beprövade företagare. Serie B-investeringen gjordes tillsammans med det Münchenbaserade riskkapitalbolaget Target Partners som huvudinvesterare.

Zobito biträddes av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team i Frankfurt leddes av Oliver Cleblad och inkluderade Jens Engelmann-Pilger, Caroline Siebenbrock genannt Hemker och Nils Gruske.