20 augusti 2009 - Uppdrag

Wallhamn, Sveriges största privata hamn, ges möjlighet till expansion

Mannheimer Swartling har biträtt Wallhamn AB i arbetet med att erhålla tillstånd för att vidga farleden in till Wallhamn i syfte att möjliggöra anlöp av större lastfartyg. Wallhamn, som ägs av italienska Grimaldi Group, används för RoRo-trafik, huvudsakligen i förhållande till import och export av fordon. Arbetet har medfört omfattande kontakter och förhandlingar med Transportstyrelsen samt andra myndigheter och berörda parter. Byrån har nyligen också biträtt Grimaldi Group vid dess förvärv av 50 procent av Wallhamn från EUKOR Car Carrier Inc, vilket gjorde Grimaldi Group till ensam ägare av Wallhamn.

Johan Ljungberg ansvarade för ärendet och Mårten Tageus ansvarade för miljöfrågor. Andréa Dahrén, Charlotte Björnsdotter Lundgren och Paula Bäckdén biträdde i ärendet.