22 februari 2013 - Uppdrag

Wallenstam genomför vindkrafttransaktioner med Eolus Vind

Den svenska fastighetskoncernen Wallenstam har genomfört vindkraftstransaktioner med Eolus Vind. Transaktionerna innebär att Wallenstam förvärvar två driftsatta vindkraftverk i parken Södervidinge i Kävlinge kommun. Samtidigt avyttrar Wallenstam hälften av sitt innehav i Lunnekullen Vindkraft AB till Eolus Vind AB.

Transaktionerna innebär att Wallenstam kommer att ha totalt 52 vindkraftverk och tre vattenkraftverk i drift med en sammanlagd installerad effekt på 100 megawatt. I och med förvärvet blir Wallenstam, som enda fastighetsbolag i Sverige, självförsörjande på förnybar energi.

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Koncernen har en årlig omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor i hyror och ett fastighetsvärde på cirka 27 miljarder kronor. Wallenstams aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Wallenstam rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägare Johan Ljungberg i samarbete med delägare Mårten Tagaeus och juristerna Emma Olnäs Fors och Charlotte Björnsdotter Lundgren.