3 februari 2015 - Uppdrag

Vontobel lanserar strukturerade produkter på den svenska marknaden

Vontobel lanserar strukturerade produkter på den svenska marknaden genom att ge ut och notera cirka 350 olika typer av certifikat och warranter till svenska investerare.

Vontobel är en globalt orienterad schweizisk private banking grupp med huvudkontor i Zürich. Vontobel är specialiserat inom förmögenhets- och kapitalförvaltning för individer och institutionella investerare, och inom  investment banking.

Vontobel har rådgivits av Mannheimer Swartling. Thomas Wallinder, David Nordenlöw, och Johan Lindström har biträtt i kapitalmarknadsfrågor och Anders Erasmie och Carl Beyer har biträtt i skattefrågor i ärendet.