19 december 2012 - Uppdrag

Volvo Personvagnar tecknar låneavtal om 922 miljoner euro med China Development Bank

Volvo Personvagnar och China Development Bank har undertecknat ett låneavtal om 922 miljoner euro som löper till år 2020. Som tillkännagetts på Volvo Personvagnars hemsida ska lånet användas till refinansiering av Volvo Personvagnars befintliga lån och utgör ett första steg inom ramen för det strategiska samarbete som parterna tillkännagav den 24 april 2012.

Mannheimer Swartling har biträtt Volvo Personvagnar i samband med upprättande och förhandling av lånedokumentationen. Det team som arbetade med de legala frågorna i transaktionen bestod av Rosmarie Söderbom från Volvo Personvagnar, André Andersson och Mikael Lindgren från Mannheimer Swartling i Stockholm samt Ida Gao från Mannheimer Swartling i Shanghai.